ERKEKTEN KADINA CİNSİYET DEĞİŞİMİ

Vajinoplasti

Anatomik cinsiyeti erkekten dişi kadına değiştirirken testisler çıkartılır ve sünnet derisi ve penis derisi, kan dolaşımı ve sinir desteği korunarak bir flep olarak tamamen ters çevrilir ve tamamen hassas bir vajinaya dönüştürülür (vaginoplasti). Sinir uçları bağlantısı olacak şekilde duyulu  hale  getirilmiş  klitoris, penisin başının bir kısmından oluşturulabilir. Hasta sünnet edilmişse veya cerrahi teknikte küçük dudak oluşturmakta daha fazla cilt kullanılıyorsa,  pubik kıl follikülleri skrotal dokudan çıkarılır ve vajina oluşturmada ek doku olarak kullanılabilir. Diğer skrotal doku büyük dudakları oluşturur.

 

 


Trakeal Traşlama

Trakeal traşlama, transseksüellere uygulanan en yaygın cerrahi prosedürlerinden biridir. Cerrahi olarak boyun bölgesi daha kadınsı görünmesi için boğazdaki kıkırdak çıkıntısı azaltır. Yaygın kullanılan isimler; adem elması alınması, trakeal tıraşlama tiroid kıkırdak küçültülmesi (TCR), kondrolaringoplastidir.

Cerrahi işlem, bir ofiste lokal anestezi altında veya genel anestezi ile ameliyathanede günübirlik ayaktan bir prosedür olarak yapılabilir. Genellikle diğer cerrahi işlemler ile birlikte yapılır. Trakeanın üzerinde bulunan kıkırdak çıkıntı eksize edilerek küçültülür. İşlem bu bölgede bulunan cilt katlantısı çizgisine uyularak yapılan yatay bir cilt kesisi ile başlar. Cilt altındaki dikey kaslar kartilaj açığa çıkartılacak şekilde disseke edilir. Kıkırdak üzerindeki çıkıntılı kısım tıraşlanarak düzleştirilir.

 


Göğüs büyütme

Transseksüel olmayan bir bayanda olduğu gibi, meme büyütme transseksüel bir kadında silikon implantlar ile yapılır. Protez, serum fizyolojik yada silikon jel ile doludur ve meme bezi altına (gland altı) veya pektoral kas altına (kas altı) yerleştirilir.

Östrojen ve anti-androjen tedavinin başlaması transseksüel bir kadında meme dokusu gelişimini aktive eder. Bazı kaynaklar cerrahi öncesinde en az 6 ay öncesinden hormon tedavisi ile meme gelişmesinin beklenmesi gerektiğini önermiştir. Gerçekçi olarak, 2-3 yıllık bir hormon terapisi meme gelişimini belirgin olarak maksimize etmiş olur.

İmplant tipine ve pozisyonuna, hastanın ameliyat öncesi vücut durumu ve istekleri göz önüne alınarak cerrah ile birlikte karar verilir. Silikon imlant , protezin örtülmesini sağlayan  yeterli meme bezi dokusu ve cilt altı dokusu var ise gland arkasına konur. Serum fizyolojik ile dolu protezler tercih edilecekse veya silikonun üzerinde yeterli kalınlıkta doku olamayacaksa yerleştirme kas altına yapılır. Transseksüel bir bayanda çoğunlukla meme gelişimi az olduğu için kas altı yol tercih edilir.

Göğüs büyütme işlemi genelikle genel anestezi altında, ameliyattan sonra bir gece hastanede kalma şeklinde yapılan 2 saatlik bir operasyondur. Hastalar ağrı açısından daha konforlu olabileceklerinden bir gece yatış önerilir. Yeni meme altı oluğuna 3-4 cm lik bir kesi yapılarak meme bezi altında yada kas altında protez için boşluk hazırlanmış olur. İmplant etrafında kan birikimi kapsül oluşumuna neden olduğu için en az bir gece silikon drenler bekletilmelidir. Ertesi gün hasta taburcu edilerek evine yollanabilir.